Mie Katoen Corona protocol
Beste danser,

Vanaf september 2020 wil Mie Katoen weer starten met de CDi-activiteiten: instuiven, bals en cursussen.
Maar in coronatijd is het allemaal anders dan anders.
Vanuit www.dansondernemers.nl heeft de Nederlandse danssector (waarin ook internationale dans is vertegenwoordigd via LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, de opvolger van LCA) een basisprotocol opgesteld. Mie Katoen heeft invulling gegeven aan dit basisprotocol, waarvan dit Mie Katoen Corona Protocol de uitwerking is voor onze dansers, dansdocenten en DJ’s. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit protocol wijzigen.

Klik op Mie Katoen Corona Protocol om onze regels m.b.t. corona door te lezen. Dit mede omdat wij schriftelijk vragen om akkoord te gaan met het Mie Katoen Corona Protocol.


De demonstratiegroep van Mie Katoen kan altijd nieuwe dansers gebruiken.
Wij repeteren eens per 2 weken op zondagavond.
Interesse? Neem contact op MK_emailinfo@miekatoen.nl Mie zoekt dansers {$pdfname}

dansers gezocht