Mie Katoen Corona protocol
Beste danser,

Helaas is het zo dat het coronavirus nog steeds onder ons is, en de maatregelen wederom verscherpt worden. De gemeente Tilburg heeft voor de instuiven voorlopig nog geen toestemming gegeven. Hiermede komen tot nader bericht de instuiven helaas te vervallen.


Beste cursisten,

Wat heerlijk dat weer kunnen gaan dansen.

We gaan op dezelfde manier door zoals we de laatste cursussen deden. De prijs is iets minder omdat er minder lessen zijn. Hieronder staat het overzicht.
Ook de maatregelen van het RIVM blijven dezelfde en dat betekent voor ons:
  • Controle van de corona-check-app
  • Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst in de Heyoef en bij verplaatsing in de ontmoetingsruimte. In de zaal en met het dansen mag het af
  • De 1,5 meter-regel wordt gehanteerd, dat betekent voor het dansen, geen handen geven

We dansen in de Havanazaal:
Blok A van 19.30 - 20.45 uur € 115,-
Blok B van 21.00- 22.15 uur € 115,-

De eerste les is op 24 januari 2022 en de laatste is op 13 juni 2022. Verder elke maandag behalve:
28 februari 2022 carnaval
18 april 2022 Pasen
2 mei 2022, meivakantie
6 juni 2022 Pinksteren

Opgave via de mail cdi@miekatoen.nl en met de betaling op NL51 INGB 0002 2255 43 t.n.v. Mie Katoen Tilburg, met vermelding van welk blok en je naam.
Graag vóór 1 maart 2022 betalen. Daarna is de prijs € 125,-
Graag snel opgeven, ook al heb je dat bij de vorige brief gedaan.

We zullen de richtlijnen van het RIVM nauwgezet blijven volgen en zodra het nodig is stoppen we de cursus of bekijken we opnieuw wat wél mogelijk is. Als ten gevolge van overheidsmaatregelen lessen vervallen wordt cursusgeld achteraf naar rato gerestitueerd. Het cursusgeld van de cursus die in december 2021 stopte wordt binnenkort gerestitueerd aan de betreffende cursisten.

Als de maatregelen het toelaten worden instuiven georganiseerd. Op de planning staan:
5 maart en 25 juni.

Tot maandag!

Erik Marja Tilly