Wekelijkse lessen {$pdfname}


Maandagavond-cursus Internationaal o.l.v. Anke Niessen
De 1e les maandagavond 9 september 2013. De laatste slot-les is op 2 juni 2014. 30 lesavonden.
Gn les op: 30 september, 14 oktober, 11 november, 23 + 30 december, 3 maart, 21 + 28 april en 5 mei.
Elk blok is apart te volgen:
Blok 1 - 19.30 tot 20.15 uur  midden niveau.
Blok 2 - 20.30 tot 21.15 uur  midden niveau / gevorderden.
Blok 3 - 21.30 tot 22.15 uur  gevorderden.
Prijzen: 1 blok: 65 ;  2 blokken: 120 ;  3 blokken: 163

Locatie: zaal Djibouti   Heyhoef   Kerkenbosplaats 1    5043 RX   Tilburg - Reeshof.
Opgave en betaling vr 1 september 2013 : per mailbericht aan cdi@miekatoen.nl met vermelding van cursus, bloknummers, telefoonnummer, e-mail adres en naam cursist. + je betaling op rekening 2225543, IBAN: NL51 INGB 0002 2255 43. BIC: INGBNL2A. t.n.v. Mie Katoen Tilburg met vermelding naam cursist bloknummers, telefoonnummer, e-mail adres en naam cursist.
Ondanks drastische kostenstijgingen van de zaalhuur heeft Mie Katoen er alles aan gedaan, de cursusprijzen zo laag mogelijk te houden!